Užpildydami šią formą Jūs pateikiate prašymą vizitui pageidaujamu laiku. Apie registracijos patvirtinimą pranešime Jūsų kontaktiniu telefono numeriu.
Be patvirtinimo registracija negalioja.

Visi laukeliai privalo būti užpildyti.

Uždaryti registracijos formą

GAUKITE KOMPENSACIJĄ DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGOMS!

Už Eraimplant odontologijos klinikoje suteiktas protezavimo paslaugas galite gauti kompensaciją iš TLK. Kokius dokumentus reikia pateikti dėl dantų protezavimo išlaidų kompensavimo, jeigu už paslaugas asmuo sumokėjo savo lėšomis?

Norėdamas, kad šių paslaugų išlaidos būtų kompensuojamos, asmuo turi pateikti teritorinei ligonių kasai nustatytos formos prašymą kompensuoti šias išlaidas. Prie prašymo reikia pridėti:

  • Asmens sveikatos priežiūros įstaigos išrašytos sąskaitos originalą ir apmokėjimą patvirtinantį dokumentą – kasos pajamų orderį, kasos aparato čekį, pinigų priėmimo kvitą ar kt.
  • Teritorinės ligonių kasos pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą (pranešimo dublikatą, jei savąjį praradote, išduos TLK darbuotoja).

Pacientų prašymai registruojami, o atėjus paciento eilei bus sumokėta nustatyto dydžio kompensacija.
Ar nustatyta maksimali pinigų suma, kuri gali būti kompensuojama?

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:

  • 335,09 EUR (1157 Lt) pensininkams ir/ar nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, turintiems mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių antagonistinių dantų porų ir/ar diagnozuotas didesnis kaip II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas;
  • 1031,04 EUR (3560 Lt) pensininkams ir nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm storio;
  •  1031,04 (3560 Lt) vaikams iki 18 m.

Kada kompensuojamos dantų protezavimo išlaidos, kai asmuo pats susimokėjo už šias paslaugas?
Dantų protezavimo išlaidos kompensuojamos, asmeniui įgijus teisę protezuoti dantis. Apie dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimą asmeniui pranešama išsiunčiant pranešimą dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo. Protezavimo išlaidos kompensuojamos pacientui, o ne paslaugų teikėjui, lėšos pervedamos į nurodytą paciento asmeninę sąskaitą banke.